Gizlilik Beyanı

Kuruluşumuz, muayene işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvencesini müşterisi yaptığı yazılı sözleşmelerde taahhüt etmektedir. Telif ve patent hakları korunmaktadır.

Gizlilik Beyannamesi

Muayene Kuruluşu, müşterisi hakkında sahip olduğu veya olacağı tüm belge, bilgi ve malumatları müşterisinin sırrı kabul etmiş olup, bu bilgi ve belgeleri her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklayamaz. Muayene Kuruluşu, kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine müşterisinin imalat tekniklerini, modellerini, imalathanelerini kullanamaz. Muayene Kuruluşu, hizmet süresi içinde, müşterisinin yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerini ve bu kişi veya kuruluşların aldıkları malların cins, çeşit, miktar ve hatlarını, bu konuda taraflar arasında yapılan anlaşmaları, müşteri listelerini, fiyatları, özel sözleşmeleri ve benzeri bilgileri müşteri’ den ve işyerinden öğrenmiş olduğu ve öğreneceği bilumum teknik bilgileri, projeleri, imalat tekniklerini, imalatta kullanılan hammaddeleri, tasarımları, çalışmalarında edindiği bilgileri, hatta doğrudan doğruya veya dolaylı olarak öğrendiği idari ve ticari bilgi ve sırları büyük bir titizlikle muhafaza etmeye, bunları hiç kimseye nakil etmemeye, göstermemeye dolaylı veya dolaysız herhangi bir açıklamada bulunmamaya, bu bilgilerden başkalarının istifadesine imkan vermemeye mecburdur. Muayene Kuruluşu, bütün bu hususları müşteri’ ye karşı kesin olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Muayene Kuruluşu, yukarıdaki konularda belirtilen hiçbir bilgiyi kağıt, liste, disk, disket internet vb. araçla yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.

Muayene Kuruluşu, öğrendiği bu bilgi ve sırları gerek müşteri’ deki görevinin devamı sırasında ve gerekse herhangi bir sebeple görevin sonra ermesinden sonra dahi aynen muhafaza edecektir.