İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir. Vereceğimiz belge ve kontrol içeriği;

  • Havalandırma Ölçüm Metodunun Tayini
  • İşletme Özelliğine Göre Gerekli Dış Hava Miktarının Hesaplanması
  • Anemometre ile Hava Akım Hızı ve Debi Tayini

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

  • Chiller Grupları
  • Karışım Havalı Klima Santralleri
  • Aspiratör Hücreleri
  • Vantilatör Hücreleri
  • Soğutma Grupları
  • Paket Tip Klima Cihazları