VAP(VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJE) HİZMETLERİ

Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak  EVD şirketlerine hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde YEGM’ ye sunar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) firması olan partnerimiz tarafından, deneyimli kadrosuyla sanayi tesislerine ve ticari binalara vap hizmetleri verilmektedir.

VAP PROJELERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.