Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük Beyanı     

Muayene Kuruluşu, hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. ISO/IEC-17020:2012 “Muayene Kuruluşları için Genel Kriterler” çerçevesindeki şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A’ da öngörülen asgarî kriterleri karşılamaktadır.

  • Muayene kuruluşu ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personel olarak, muayene ettiklerimiz malzemelerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,
  • Muayene kuruluşu ve onun personeli olarak, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemeyi,
  • Özellikle, muayene edilen malzemelerin tasarımı, imalâtı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olmamayı,
  • Bütün ilgili taraflar için, muayene kuruluşunun hizmetleri kapsamında yersiz malȋ veya diğer şartlar da bulunmamayı,
  • Kalite Yönetim Sisteminin temeli ISO/IEC-17020:2012 “Muayene Kuruluşları için Genel Kriterler” çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumun çalışma prosedürlerine göre ayrım yapmayan bir şekilde bağımsız olarak uygulanmayı,

Kabul ve taahhüt eder.