Cephe İskelesinde Temel Riskler

 

  • Kurulum, montaj ve söküm aşamasında ortaya çıkan riskler
  • Kullanım esnasında ortaya çıkan riskler

Meydana gelen kazaların ana sebepleri:

  • Tehlikeli Kurma ve Sökme Metotları: güvenli yöntemlerin izlenmemesi
  • Kurulmuş İskele Üzerindeki Hatalar: taşıyıcı elemanların doğru kurulmaması veya platform korkuluk sistemlerinin bulunmaması
  • İskelelerin Yanlış Kullanımı: iskele üzerindeki merdivenin uygun şekilde sabitlenmemesi veya iskelelerin yer değişikliği sırasında insan düşmesi

Cephe iskelesinin hangi özellikleri taşıması gerektiği Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Mad:5  Ek-IV Bölüm II  17-46 ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Mad:6 Ek- II 4.3 detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Cephe iskelesi;

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının,

TS EN 12810-1,

TS EN 12810-2,

TS EN 12811-1,

TS EN 12811-2

TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.

  • TS EN 12810-1: Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri – Bölüm 1: Mamul Özellikleri
  • TS EN 12810-2 Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri – Bölüm 2: Özel Yapısal Tasarım Metotları
  • TS EN 12811-1 Geçici İş Donanımları – Bölüm 1: İş İskeleleri – Performans Gerekleri Ve Genel Tasarım
  • TS EN 12811-2 Geçici İş Donanımları – Bölüm 2 : Malzeme Bilgileri
  • TS EN 12811-3 Geçici İş Donanımları – Bölüm 3: Yükleme Deneyleri

Cephe iskelesinin peryodik kontrolü (İlgili standartlara ve yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığı), İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca 6 ayda bir yapılmalıdır.