Kaldırma ve iletme makineleri arasında endüstriyel çalışma alanlarında en çok kullanılan ekipmanların arasında olan caraskal, vinçlere oranla daha güvenli cihazlardır. Caraskalın emniyetli çalışabilmesi için bakımlarının ve belirli periyotta kontrol ve testlerinin yapılması önemli arz etmektedir.

Caraskallar 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yılda en az bir defa alanında uzman yetkili kişilerce periyodik olarak kontrollerinin yapılması belirtilmiştir.

Caraskallarda En Önemli Kaza Sebeplerinden Bazıları:

 1. Caraskalın asıldığı yerin sağlam olmaması
 2. Halat ve zincir bozuklukları
 3. Yük altında ve genellikle dar bölgelerde çalışılması
 4. Yükün elle yönlendirilmeye çalışılması
 5. Yükün kancadan kurtulması
 6. Yük altında durma, kumanda problemleri;
 7. Eğitimsiz ve yetkisiz, tecrübesiz personel tarafından kullanılması;
 8. Yük asılma şekli, yük sepeti problemleri veya yükün yanlış yüklenmesi,
 9. Caraskal kullanım alanı dışından yükün zorlanarak alan içine alınması
 10. Yükün kancadan kurtarılması
 11. Acele edilmesi
 12. Çalışma alanına özel riskler
 13. Vincin kapasitesinin üstünde çalışılması veya manevra alanının dışına çıkılması