İş yerinin ortamından ve imalattan kaynaklanan fiziksel ve kimyasal tehlike kaynaklarının değerlendirilip,kontrol altında tutulabilmesi ve gerekiyorsa önlemlerin alınabilmesi amacıyla gerçekleştirilen teknik ölçümlerdir.

Bu ölçümler risk analizinin tekrarlanması gereken her koşulda ve İSG uzmanının belirlediği periyotlarda tekrarlanır.

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsayan yönetmelik dahilinde; çalışma ortamlarında maruz kalınan gürültü, titreşim, toz, kimyasal madde ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

 • İşyeri Gürültü Ölçümü
 • İşyeri Aydınlatma Ölçümü
 • İşyeri Termal Konfor Ölçümü
 • İş Yeri Toz Ölçümleri
 • Kimyasal Maruziyet (VOC) Ölçümleri
 • El kol ve Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri