Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır ,gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır.

Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

           İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ ,Resmi Gaz

 

ete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:2862821/8/2001(Değ: 02/05/2014)

  21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve ilgili standartlara belirtilen hususlara göre yapılması zorunludur.