Enerji Etüdü, enerji tasarrufu sağlama yolunda atılacak en önemli başlangıç noktalarından biridir. Enerji Etütlerinin Amacı:

 • Enerjinin bölüm veya proses bazında ne kadar tüketildiğinin tespiti,
 • Yıllar içinde üretim ile olan enerji tüketimlerinin ilişkilendirilmesi,
 • Enerji kayıp ve kaçaklarının tespiti.
 • Enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi.
 • Enerji tasarrufuna yönelik yapılabilecek iyileştirmelerin maliyet ve geri dönüşüm sürelerinin tespiti,
 • Kazan, Fırın Ve Yakma Sistemlerinin İncelenmesi,
 • Atık Isı Ve Buhar Geri Kazanım Sistemlerinin İncelenmesi,
 • Kurutma Proseslerinin Kontrolü Ve Optimizasyonu,
 • Sıcak Ve Soğuk Akışkan Hatlarının İncelenmesi,
 • Kompresör Ve Basınçlı Hava Sistemlerinin İncelenmesi,
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Debi, Sızıntı Ve Dew Point Ölçümleri,
 • Kayış Kasnak Sistemlerinin İncelenmesi
 • Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
 • Elektrik Motoru, Pompa Ve Fan Sistemlerinin İncelenmesi
 • Elektrik Motoru, Pompa, Kompresör Ve Fanlarda Sürücü (Konvertör) Uygulaması
 • Aydınlatma Sistemlerinin İncelenmesi
 • Termal Kamera Ölçümleri
 • Isıl Geçirgenlik Katsayısının İncelenmesi,
 • Binalarda Dış Cephe Yalıtımı,
 • Elektrikli Cihazlar Ve Ofis Ekipmanları,
 • Bina Otomasyon Sistemleri

Analiz Edilmektedir.

ENERJİ ETÜT ÖLÇÜM CİHAZLARI NELERDİR ?

Sanayi ve Bina İçin Yapılan Enerji Etütlerinde Kullanılan Ölçü Aletleri;

 • Termal Kamera
 • Baca Gazı Ölçüm Cihazı
 • Elektrik Enerji Analiz Cihazları
 • Ultrasonik Ses Seviyesi Ölçer (Buhar Kapanı Test)
 • Ultrasonik Debimetre
 • İnfared Sıcaklık Ölçer (150C – 3000C)
 • Pervane Tip ve Telli Tip Hava Hızı Ölçerler
 • Takometre
 • Desibelmetre
 • İletkenlik Ölçer
 • Ortam, Yüzey ve Daldırma Tip Sıcaklık Ölçer
 • Nem Ölçer
 • Pens Ampermetre
 • U Katsayısı Ölçer
 • Lüksmetre
 • Toprak Direnci Ölçer
 • Veri Kaydediciler

ENERJİ ETÜT HİZMETİNİN YASAL KARŞILIĞI NEDİR ?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2011’de yürürlüğe giren Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik maddelerine göre;

 • Ticari ve Hizmet Binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzerinde ise Enerji Etüdü yapılması zorunludur.
 • Kamu Binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP ise Enerji Etüdü yapılması zorunludur.
 • Sanayi Tesislerinde yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri ise Enerji Etüdü yapılması bulundurması zorunludur.

Binalarda ve Sanayi tesislerinde bu etütler her 4 yılda bir yenilenir. Kamu binalarında ise her 10 yılda bir yenilenir.