Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade eder.

Mevcut(1 Ocak 2011 Öncesine Ait Yapılar) ve Yeni(1 Ocak 2011 Sonrasına Ait Yapılar)  binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalarda zorunlu olarak alınan Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin mevcut (eski) binalar için de 01 Ocak 2020 tarihine kadar alınması gerekmektedir.

MEVCUT BİNALAR İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ SADECE BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ EVD FİRMALARI TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR. (BU KONUDA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.. )

Enerji Kimlik Belgesi Neresi için yapılır ? Geçerlilik Süresi Nedir ?

  • Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 50 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir.
  • Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

*Ayrıca; BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.