Elektrik tesisatının projeye uygunluğu kapsamında yapılan ölçümlerden biri de termal kamera ölçümleridir. Termal kamera ile elektrikli ekipmanlar kontrol edilerek aşırı ısınmaların yol açacağı olumsuz etkilerin önceden tespiti yapılmaktadır. Nominal çalışma sıcaklıklarının üzerindeki sıcaklıklar tesislerdeki malzemelerin verimsiz çalışmasına, enerji tüketiminde artışlara, cihazlarda ve tesisatta erken yıpranmalara, daha büyük boyutlu ısınmalarda ise yangınlara sebebiyet vererek can ve mal kayıplarına yol açabilecek kazalara neden olmaktadır. Termal ölçüm hizmeti ile aşırı ısınmadan kaynaklı problemli noktalar tespit edilerek raporlanır.

Termal Kamera
Termal Kamera