ACİL DURUM PLANI ÇİZİMİ

Bina, tesis ve işletmelerde oluşabilecek deprem, yangın, su baskını vb. doğal afetler veya iş kazalarında oluşabilecek olumsuzluklar karşısında insanları tehlikelinin bulunduğu bölgeden en hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırmak ve onların güvenli alanlara tahliye etmek gerekir.

Tahliyenin güvenle yapılabilmesi için binanın güvenli bölümleri, acil müdahale ekipmanları vb. bilgilerin olduğu Acil Durum Planları hazırlanır. Bu plan/kroki sayesinde binada bulunan insanların acil bir durum karşısında doğru bir şekilde yönlendirilmesi amaçlanır.

9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre çıkarılan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği ‘nin 3. Bölümünde güvenli bir tahliye için olması gereken özellikler belirlenmiştir.