Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması  (EN 60079)

Patlama korumalı bölgelerin tanımlanması ve burada kullanılabilecek elektrikli malzemelerin bu ortamlara uygunluğu için çalışmalar, IEC tarafından yapılmaktadır. EN 60079 ve takip eden seri numaralı mevzuatlar ile elektriksel patlamaya karşı düzenlenen Avrupa standartları, TC31 teknik komitesi tarafından geliştirilmiş ve Avrupa Birliği ülkelerinde ulusal standartlar olarak kabul edilmiştir. IEC yayınları, ulusal ve bölgesel standartları yönlendirmeyi amaçlayan tavsiyelerle ilgili yasal düzenlemelere sahiptir.

Bölge’ler IEC 60079-10-1 ila 2 standartlarında tarif edilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan IEC 60079-10-1 standartı, ülkemizde ‘TS EN 60079-10-1:2015, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler standardı’ olarak çevrilmiştir ve halen uygulanmaktadır (Özkılıç, 2014). TS EN 60079 standardı, yanıcı ve patlayıcı kimyasallar ile yapılan çalışmalarda ortama yayılma ihtimali olan gaz veya buhar bulutunun sınıflandırılması ve patlayıcı bölgenin boyutunun hesaplanması için hazırlanmıştır. Bunun için ortama yayılan gaz ve buharın teorik volumetrik eşdeğer hızı ile ortamdaki fiili havalandırma hızlarının analizleri yapılmaktadır.

Avrupa parlamentosu ATEX 137 ile “Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik’ olarak yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 10. maddesine göre de, işveren patlamadan korunma dokümanını hazırlamakla yükümlüdür.