6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir. Makina Emniyeti Direktifi ve ilgili standartlara göre yapılan kontroller standartlarda belirtilen sürelerde tekrarlanır.

           İEKSGŞY  Ek III, Madde 1.4  ” Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir. “

 • Matkap Tezgahları
 • Kaynak Makineleri
 • Ölçme Kontrol Tezgahları
 • Presler
 • Saç İşleme Makine ve Tezgahları
 • Ağaç İşleme Makine ve Tezgahları
 • Dişli Taşlama
 • Dişli Açma
 • CNC İşleme Tezgahları
 • Torna Tezgahları
 • Freze Tezgahları
 • Planya Tezgahları
 • Taşlama Tezgahları
 • Erozyon Tezgahları

Referans aldığımız yönetmelik ve standartlar

 • 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği
 • TS EN 13128+A2/AC
 • TS 9377
 • TS EN 12417+A2/AC
 • TS EN 692+A1
 • TS EN 12622+A1
 • TS EN 13736+A1
 • TS EN ISO 23125
 • TS EN 13898+A1/AC
 • TS EN 693+A2
 • TS EN 12717+A1
 • TS EN 13985+A1
 • TS EN 14070+A1