ISO 50001 SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye, uygulanabilir ve belgelendirilebilir.

ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik etmekte ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlamaktadır.

Endüstriyel İşletmelerde; Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için kuruluşların ISO 50001 sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Enerji tasarrufu sağlamak, bilinçli bir enerji yönetimi programı geliştirmek ve uygulamak ile mümkündür. Enerji Yönetimi Sistemi ürün kalitesinden güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin daha verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

Enerji Yönetiminin Amaçları

 • Enerjiyi etkin kullanarak enerji tüketimini azaltmak, dolayısıyla maliyetleri düşürmek,
 • Enerji konuları arasında iyi bir iletişim sağlamak,
 • Enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, raporlama ve yönetim stratejileri geliştirmek ve uygulamak,
 • Tüm kullanıcıların enerji yönetim programı ile ilgilenmelerini ve onun bir parçası olmalarını sağlamak,
 • Enerji teminindeki kısıtlayıcı etkileri veya kesintileri azaltmak.
 • Enerji Yönetimi Kapsamında İncelenen Sistemler;
 • Kazan, Fırın ve Yakma Sistemlerinin İncelenmesi
 • Atık Isı ve Buhar Geri Kazanım Sistemlerinin İncelenmesi
 • Kurutma Proseslerinin Kontrolü ve Optimizasyonu
 • Sıcak ve Soğuk Akışkan Hatlarının İncelenmesi
 • Kompresör ve Basınçlı Hava Sistemlerinin İncelenmesi
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Debi, Sızıntı ve Dew point ölçümleri
 • Kayış Kasnak Sistemlerinin İncelenmesi
 • Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
 • Elektrik Motoru, Pompa ve Fan Sistemlerinin İncelenmesi
 • Elektrik Motoru, Pompa, Kompresör ve Fanlarda Sürücü (Konvertör) Uygulaması
 • Aydınlatma Sistemlerinin İncelenmesi
 • Termal Kamera Ölçümleri
 • Isıl geçirgenlik katsayısının incelenmesi