Platformları diğer kaldırma iletme makinelerinden ayıran temel özellik insan taşımasıdır. Çalışılması ve ulaşılması zor alanlara insanları taşımak ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için platformların bakım ve periyodik muayeneleri de eksiksiz yapılmış olmalı.

Platformlar 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yılda en az bir defa alanında uzman yetkili kişilerce periyodik olarak kontrollerinin yapılması belirtilmiştir.

Platformlar çalışma prensibi olarak üçe ayrılır. Bunlar;

  • Asılı Erişim Donanımlı Platformlar
  • Yükseltilebilen Seyyar Platformlar
  • Sütunlu Çalışma Platformları

 

Platformlarda En Önemli Kaza Sebeplerinden Bazıları:

  1. Platformun hatalı sabitlenmesi
  2. Platformun korkuluklarının yetersiz olması
  3. Halat kopması durumunda platformu tutacak emniyetlerin kullanılmaması veya yetersiz olması
  4. Çalışanların emniyet kemeri kullanmaması
  5. Rüzgarlı havalarda çalışma tedbirlerinin alınmaması