AG Elektrik pano kontrolü ile alçak gerilim elektrik panoları TS EN 61439 standartlarına uygun olarak periyodik teknik muayeneye tabi tutulur. Panoların ilgili standartlar çerçevesinde görsel kontrolleri ile yalıtkanlık fonksiyonu testleri gerçekleştirilir. Elektrik pano kontrolleri TURKAK akreditasyonumuz kapsamında yapılmaktadır.