Topraklama Nedir?

• Topraklama nedir?
Muhtemel elektriksel hatalardan kaynaklanabilecek kazaların önüne geçebilmek ve oluşabilecek hasarları minimum seviyelere indirebilmek için elektrikli ekipmanların aktif olmayan iletken gövdelerinin toprak ile irtibatlandırılmasına koruma topraklaması denir.

• Topraklamanın amacı nedir?
Topraklama hattı, elektrik sistemlerinde oluşabilecek bir hata anında hata akımını maksimum seviyeye yükselterek, devre koruma elemanları yardımıyla sistemi enerjisiz hale getirmeyi amaçlar.

• Topraklamanın önemi nedir?
Toprak hattı bulunmayan bir işletmede oluşabilecek hata akımları sistem ile temas eden canlılar üzerinden deşarj olacaktır. Elektriksel deşarja maruz kalan canlılar hayati tehlikeler yönünden ciddi risk altında olacaktır. Olası can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçebilmek için topraklama yapılması oldukça önemlidir.

Tesisler aynı zamanda yapılmış topraklama tesisatının uygunluğunu topraklama ölçümü yaptırarak raporlatmalıdır.